11

יוני

15:00

כנס נוער בסיכוי

הרשמו עכשיו

קח כרטיס

06

מאי

17:30

אבולוציה, אמונה ומה שבינהם

הרשמו עכשיו

קח כרטיס

03

מאי

22:00

רשב"י בירושלים

הרשמו עכשיו

קח כרטיס

10

אפריל

12:00

מסורתיות ומסורתיים- בין ישן לחדש?

הרשמו עכשיו

קח כרטיס

21

נובמבר

19:30

הכל הולך אחר ההתחלות

הרשמו עכשיו

קח כרטיס

10

אוקטובר

19:30

לימוד ליל הושענא רבה המרכזי

הרשמו עכשיו

קח כרטיס

27

יולי

23:59

לילות התנ"ך של מכללת הרצוג לצעירים

הרשמו עכשיו

קח כרטיס

מכללת הרצוג

מכללת הרצוג

:אירועים שהיו

11

יוני

15:00

כנס נוער בסיכוי

הרשמו עכשיו

קח כרטיס

06

מאי

17:30

אבולוציה, אמונה ומה שבינהם

הרשמו עכשיו

קח כרטיס

03

מאי

22:00

רשב"י בירושלים

הרשמו עכשיו

קח כרטיס

10

אפריל

12:00

מסורתיות ומסורתיים- בין ישן לחדש?

הרשמו עכשיו

קח כרטיס

21

נובמבר

19:30

הכל הולך אחר ההתחלות

הרשמו עכשיו

קח כרטיס

10

אוקטובר

19:30

לימוד ליל הושענא רבה המרכזי

הרשמו עכשיו

קח כרטיס

27

יולי

23:59

לילות התנ"ך של מכללת הרצוג לצעירים

הרשמו עכשיו

קח כרטיס

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

מכללת הרצוג

צור קשר

שלח