המאיר לארץ גליציה
יום עיון על היצירה התורנית בגליציה
בסימן הוקרה לרב מאיר וונדר על מפעליו

ובמלאת לו פ"ה שנה

הספרייה הלאומית | ז' אדר ב' תשע"ט 14.03.2019 | 15:00
שניות
דקות
שעות
ימים
15:00 – 15:20

קבלת פנים15:20 – 15:45


דברי ברכה

פרופ' אלחנן ריינר
המנהל האקדמי של הספרייה הלאומית

פרופ' ישראל ברטל
האוניברסיטה העברית בירושלים והאקדמיה הלאומית למדעים

פרופ' ירון הראל
דיקן הפקולטה למדעי היהדות, אוניברסיטת בר-אילן

הרב פרופ' יהודה ברנדס
ראש מכללת הרצוג


15:45 – 17:15

מושב א' – תלמידי חכמים וכתביהם

יו"ר – ד"ר אוריאל גלמן
אוניברסיטת בר-אילן


הרב ד"ר נעם סמט

ראש ישיבת שיח יצחק וראש התוכנית לתואר שני בתושב"ע במכללת הרצוג
"לחדש אורו כבראשונה": גלגוליהם של ספרים וספריות

בהקדמת הספר 'קצות החושן' לרב אריה לייב הלר

הרבנית ד"ר מיכל טיקוצ'ינסקי

ראשת בית המדרש לנשים בהיכל שלמה, מכללת הרצוג
"ונתן בליבי עוד בימי נעורי":

על התהוות הספר 'מנחת חינוך' לרב יוסף באב"ד

הרבנית אסתר פרבשטין
מכללה ירושלים
יוסף גוזיק, תלמיד חכם גליצאי ויומנו מהמסתור בשואה17:15—17:30

הפסקה17:30—19:00

מושב ב' – סוגיות ביצירה ובעשייה התורנית

יו"ר – פרופ' חוה טורניאנסקי
האוניברסיטה העברית בירושלים והאקדמיה הלאומית למדעים


מר משה דוד צ'צ'יק
האוניברסיטה העברית
בין שני תלמידי חכמים שהיו בעירנו:
פולמוס רבני בקרקוב של המאה ה-16


ד"ר רועי גולדשמידט
אוניברסיטת חיפה
הקבלה בגליציה: שבירת המוסכמות

ד"ר איריס בראון
מכללת אונו ומכון שכטר
בין שמרנות למהפכנות:
בית יעקב בקרקוב – ערש החינוך החרדי לבנות19:00—19:30

הפסקה19:30—21:00


מושב ג' – הערכת פועלו של הרב מאיר וונדר

יו"ר – ד"ר נתן שיפריס
אוניברסיטת חיפה


ד"ר חיים גרטנר
יד ושם
מפעלו בחקר הביוגרפיה הרבנית

פרופ' זאב גריס
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
תרומתו למחקר תולדות הספר היהודי במזרח אירופה

מר מיכאל לוקין
אוניברסיטת בר-אילן
אתנחתא מוזיקלית: ניגונים מגליציה

מר רפאל וייזר
הספרייה הלאומית
עשייתו בספרייה הלאומית – מאז ועד עתה

הרב יצחק יודלוב
הספרייה הלאומית
האיש שמאחורי איש הספר

הרב מאיר וונדר
דברי תגובה


צור קשר

שלחו